Articles

 

 

Catequesi Parroquial

El cristià viu sempre a l’escolta de Jesús, per créixer en la fe i comprendre com ha d’actuar en cada moment de la seva vida. La catequesi és el procés que ens mena a un coneixement cada vegada més profund del missatge de Jesús. I és necessària tota la vida. La celebració del diumenge és el moment central que ens hi ajuda.

Hi ha també moments especials de la vida en els quals recorrem a la catequesi. Són els moments més decisius, els que vivim celebrant els Sagraments. Una catequesi especial ens ajuda a la seva millor celebració.

Les nostres Parròquies organitzen de forma regular una Catequesi de preparació a la Primera Comunió i una per a la celebració del Matrimoni. Quan les circumstàncies ho recomanen, també s’organitza la preparació a la Confirmació.

CATEQUESI DE PRIMERA COMUNIÓ

Curs 2017/2018

 

PARRÒQUIA D'ALCÚDIA
DIES DE CATEQUESI
   Dimarts, 17,30 - 18,30  Divendres 17,30 - 18,30

Trobades de pares i nins

16,30 - 19,00

Octubre 17  -  24  -  31 20  -  27 14
Novembre 7  -  21  -  28 3  -  10  -  24 18
Desembre 12 15 16
Gener 9  -  23  -  30 12  -  26 20
Febrer 6  -  20  -  27 2  -  9  -  23 17
Març 6  -  20  -  27 2  -  9 17
Abril 10 13 21
 
PARRÒQUIA DEL PORT D'ALCÚDIA

 

CURSETS PREMATRIMONIALS

 

Port d'Alcúdia:10 febrer 2018   i   12 maig 2018
La Pobla:  4 novembre 2017   i   3 març 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill